Direct contact

Bijster 15
4817 HZ Breda
076 578 0950 | info@livits.nl

Customerboard

Customerboard Q2: Wat is de waarde en tevredenheid van modules?

8 juni 2023

Op 25 mei heeft de tweede customerboard van dit jaar plaatsgevonden. Hierin hebben we de uitkomsten van een online onderzoek naar Livits-modules besproken. Ook hebben we kort stilgestaan bij een verandering in de R&D-organisatie van Livits. In dit artikel koppelen we de resultaten terug en vertellen hoe we hier een vervolg aan geven.

Inzicht in modules

Livits kent een groot aantal modules, die door veel van onze klanten gebruikt worden. Vanuit mijn rol is het belangrijk om te weten hoe belangrijk een module is en hoe jullie het gebruik ervaren. Mede op basis daarvan kan ik bepalen waar onze focus moet liggen in de doorontwikkeling.

Om hier inzicht in te krijgen hebben we een online onderzoek uitgevoerd onder de leden van de customerboard. We hebben van 18 Livits-modules gevraagd hoe belangrijk ze zijn en hoe tevreden jullie hierover zijn. Ook hebben we gevraagd wat de top-3 qua prioriteit in doorontwikkeling moest zijn. De resultaten van het onderzoek hebben we tijdens de customerboard besproken.

Het beeld dat uit het onderzoek komt is behoorlijk divers. Voor mij persoonlijk soms wel verrassende resultaten. Er zijn modules waarvan ik verwacht had dat de tevredenheid laag was, terwijl dit niet duidelijk uit het onderzoek komt. Het omgekeerde kwam ook voor. Wat we met de leden van de board hebben afgesproken is dat we dit onderzoek breder gaan uitzetten onder al onze klanten. Daarmee wordt het inzicht vanuit meer klanten gedragen en wordt mijn beeld completer.

Ik verwacht dat we het onderzoek volgende week rond gaan sturen. In een volgende nieuwsbrief zal ik iets vertellen over de uitkomsten.

Veranderingen binnen R&D

We hebben ook kort stilgestaan bij veranderingen die we de komende maanden in het R&D-team door gaan voeren. Hierbij gaat het om twee zaken:

  • We gaan werken met twee developmentteams in plaats van één nu.
    Elk team bestaat uit vier softwareontwikkelaars. Het R&D-team wordt daardoor iets groter dan het nu is.
  • We gaan met meer focus aan zaken werken.
    Op dit moment zien we dat het R&D-team heel veel verschillende zaken tegelijkertijd op probeert te pakken. Daardoor is aandacht erg versnipperd. We gaan ervoor zorgen dat we de focus terugbrengen op een beperkt aantal zaken, waar dan met een heel team aan gewerkt wordt. Dit bevordert ook de kennisdeling en moet gaan zorgen voor Livits releases met meer functionaliteit. Het betekent ook dat we scherper keuzes gaan maken en sommige dingen dus niet of later zullen doen .

Ook deze customerboard vond ik leerzaam met goede input van de deelnemers. De volgende staat gepland in september. Ook hier zal ik weer een verslag van met jullie delen.

Mochten jullie naar aanleiding hiervan nog vragen hebben hoor ik het graag. En ook andere vragen zijn uiteraard welkom! Dat kan via: julia.stobbelaar@livits.nl, via 06-4474 2504 via of via de Livits Connect app.

Livits.nl gebruikt cookies voor anonieme analyse van websiteverkeer, zodat we de functionaliteit en effectiviteit van deze website kunnen verbeteren. Na toestemming gebruiken we deze om gepersonaliseerde content weer te geven. Bekijk onze privacy- en cookieverklaring.

Ok