Direct contact

Bijster 15
4817 HZ Breda
076 578 0950 | info@livits.nl

Customerboard
KTO
Roadmap

Customerboard Q1: KTO 2023 en de Roadmap 2024

21 februari 2024

Tijdens de Customerboard is stilgestaan bij met name twee onderwerpen. De uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek eind 2023 zijn besproken en de eerste schets van de Livits Roadmap 2024 is toegelicht. In dit artikel lees je hier meer over.

Klanttevredenheidsonderzoek 2023 (KTO) 

Tijdens de sessie zijn de KTO-cijfers met de leden gedeeld. We zien een lichte daling in de waardering van support, consultants, projecten en product, echter krijgen al deze onderdelen wel een voldoende. Daarnaast zien we een kleine stijging als we kijken naar de waardering voor klantmanager. Wij verklaren dit laatste met name door een verbetering in onze capaciteit en de structurele aanpak in periodieke overleggen.  

Wat ons met name opvalt is dat onze NPS score lager is dan de jaren hiervoor. Dit is het antwoordt op de vraag of je Livits zou aanbevelen aan andere ledenorganisaties. We dalen hier naar een +9, waar we vorig jaar nog +29 scoorden.  

Hierover zijn we met de customerboard-leden in dialoog gegaan. Wat hierbij vooral wordt aangegeven is dat de gebruiksvriendelijkheid en de flexibiliteit van Livits hierin bepalend zijn. Innovatie en verbeteringen laten lang op zich wachten. Ook wordt onderkent dat elders het gras niet altijd groener is, maar bepaalde zaken in Livits wel echt verbetering nodig hebben om het pakket aan te kunnen bevelen. Daarnaast werd ook aangegeven dat de bereikbaarheid en behulpzaamheid van het personeel goed is. Waardevolle input en ook zeker zaken waar we bekend mee zijn. We doen hard ons best om hier veranderingen in aan te brengen en zo komen we op het volgende onderwerp; de Roadmap 2024.  

Roadmap 2024  

Er is een toelichting gegeven over de Roadmap 2024.   

1. Generieke tabellen 

Een van de twee development teams is druk bezig met deze verbeteringen. Dit raakt direct de gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit van Livits (zo bleek uit eerder onderzoek).  

Ik heb een korte demo gegeven en hieruit ontstond het idee om dit voor een breder publiek te gaan organiseren. Inmiddels hebben we hierover een succesvolle webinar georganiseerd. Heb je tabellen die je graag snel omgezet zou willen zien? Geef dit door aan support of aan onze Productmanager Julia.   

2. Livits 365 Add-Inn 

Dit is de nieuwe naam voor de verzameling plug-ins (Outlook & Word) die wij nu hebben. We hebben een werkgroep opgestart die met ons meedenkt over de nieuwe add-in. Zodra de tabellen grotendeels zijn afgerond en er wat technische noodzakelijke werkzaamheden voor het fundament van Livits zijn gedaan komt de focus op dit onderwerp. Hierin is het doel dit jaar te komen tot een 1.0 versie en zo snel mogelijk toe te werken naar een versie die de overige plug-ins vervangt.  

3. Ledennet Login Portal 

We zijn zo goed als klaar om ook het ledennet aan te sluiten op de Login Portal. Hiermee wordt het voor leden eenvoudiger om met ook een extern account in te kunnen loggen in het ledennet bijvoorbeeld door gebruik te maken van hun google account of LinkedIn.  

4. Umbraco integratie 

Ons andere development team is bezig met de Integratie van Livits ledennet richting Umbraco. Gedurende dit jaar zullen er grote stappen worden gezet als het gaat om integraties vanuit Livits in Umbraco. Dit gaat ervoor zorgen dat we straks in Umbraco een Ledennet kunnen aanbieden. Bij deze diverse onderdelen zoals bijvoorbeeld bijeenkomsten kijken we er ook kritisch naar hoe we dit ook voor niet Umbraco CMS gebruikers beschikbaar kunnen stellen.  

5. Livits Fundament 

Op de Roadmap zie je een aantal onderdelen terug die te maken hebben met ons fundament. Denk hierbij aan beveiliging, (server)onderhoud, pentesten etc. Ook voor dit soort zaken reserveren wij tijd op de Roadmap.  

Wat is de Customerboard? 

Deelnemers van de customerboard zijn vertegenwoordigers van onze klanten. We streven ernaar hier een zo goed mogelijke afspiegeling te hebben van het soort klanten dat wij hebben. Met deze kleinere groep klanten praten over de toekomst van Livits. We praten over de productontwikkelingen maar ook over de dienstverlening van Livits in het algemeen, onze strategie en verzamelen als eerste feedback via deze groep. Uiteindelijk is het voor ons een van de manieren om onze ideeën te toetsen en gebruiken wij de input om te verbeteren en onze route naar de toekomst toe te bepalen. 

Heb je vragen over de customerboard of over het verslag van de afgelopen keer? Neem contact op met Productmanager Julia via julia@livits.nl of via 06-44742504.  

Livits.nl gebruikt cookies voor anonieme analyse van websiteverkeer, zodat we de functionaliteit en effectiviteit van deze website kunnen verbeteren. Na toestemming gebruiken we deze om gepersonaliseerde content weer te geven. Bekijk onze privacy- en cookieverklaring.

Ok