Direct contact

Bijster 15
4817 HZ Breda
076 578 0950 | info@livits.nl

31
jan
Websites

Welke vereniging heeft de beste website? Onze ranking!

31 januari 2023

Welke website van een Livitsklant is de allerbeste? En hoe verhoudt de score van mijn eigen website dan? Om daar iets over te kunnen zeggen, hebben we een onderzoek gedaan naar alle homepages van de belangrijkste website van onze klanten. In dit onderzoek hebben we ongeveer 50 sites onderzocht. Hieronder lees je de resultaten.

1. Aanpak

Om dit onderzoek objectief uit te voeren, hebben we standaard test-tooling gebruikt die de prestaties van een site analyseert. We hebben gebruikgemaakt van Google Pagespeed Insights. Deze tool geeft inzicht in de kwaliteit van webpagina’s op desktop PC’s en mobiele apparaten, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de prestaties beiden.

Vervolgens wordt per platform op vier onderdelen een cijfer gegeven:

 • Snelheid: Hiervoor wordt de zogenaamde Lighthouse scoringmethode gebruikt, die met 6 metingen de ervaring van een gebruiker simuleert.
 • Toegankelijkheid van de website: hoe geschikt is deze in gebruik voor mensen met een beperking (denk aan een visuele beperking maar ook hoe eenvoudig of complex de teksten zijn);
 • Praktische tips: vooral security-gerelateerde meldingen.
 • SEO: Hierbij wordt gemeten in hoeverre de site de aanbevelingen voor zoekmachine optimalisatie

Elke meting resulteert in een cijfer tussen de 1 en 100, waarbij 100 het beste is. Op basis hiervan kunnen we een ranking aanbrengen, dus hoe goed doet een bepaalde site het. Hierbij hebben we de volgende weging toegepast:

Prestaties

Toegankelijkheid

Praktische tips

SEO

40%

25%

10%

25%

Mobiel en desktop gebruik hebben we het zelfde gewicht toegekend.

Ook hebben we gekeken naar de leeftijd van de website, voor zover wij dat konden achterhalen. Dat weten we voor de Livits CMS sites, vaak niet voor sites die in een ander CMS zijn gebouwd.

2.          De resultaten

We gaan hier natuurlijk niet een rijtje van 1 tot en met 50 opnemen. Wil je weten hoe jouw website zich verhoudt tot anderen, neem dan contact op met je klantmanager. Wel delen wel wat opvallende resultaten. We vertellen steeds hoe de beste 30% van de onderzochte websites het heeft gedaan en hoe zich dat verhoudt tot de minste 30%.

2.1.       Snelheid

De gemiddelde snelheid in deze groep in een schaal van 1 tot 100 komt uit op 86,6, met een aanmerkelijk verschil tussen de mobiele en desktop performance.

 • De 30% snelste websites zijn vrijwel allemaal met het Livits CMS gebouwd. De gehele top 3 komt daar vandaan. In de groep van de snelste 30% van de sites zijn er 3 niet vanuit ons geleverd.
 • Op desktopgebied scoren de sites gemiddeld 96,6 terwijl dit op mobiele devices “slechts” 77,5 is.
 • Er is een gelijkmatige verdeling tussen sites van branche- en van beroepsorganisaties.
 • Ook de verdeling tussen Nederlandse en Belgische klanten is evenwichtig.
 • Voor de traagste 30% geldt dat de gemiddelde score op 41,9 ligt, dus minder dan de helft van de score van de beste 30%.
 • Op een desktop-omgeving is de score gemiddeld 69,4 en op mobiel zelfs maar 33. Voor deze groep van sites geldt dus dat op beide platformen veel winst te behalen is, en zeker op mobiel de performance slecht is.
 • Opvallend is tenslotte dat in de groep minst presterende websites er veel sites zijn die heel lang geleden zijn geïntroduceerd en waar lang ook geen onderhoud vanuit Livits op is gepleegd. Ruim 76% van de omgevingen is 5 jaar of ouder (tot ruim 8 jaar oud) en bij slechts 1/3e hiervan heeft de afgelopen jaren een onderhoudsproject plaatsgevonden.

2.2.      Toegankelijkheid

Op het gebied van toegankelijkheid scoren de onderzochte sites aanmerkelijk beter dan op het gebied van snelheid. De gemiddelde score komt uit op 79,9 met slechts een miniem verschil tussen mobiele en desktop devices. Bijzonder is hier dat mobiel net wat beter scoort dan desktop (80,4 versus 79,4).

 • De 30% minst toegankelijke sites hebben een score van 67,3 terwijl de beste 30% een score kennen van ruim 90.
 • In de meest toegankelijke 30% van de sites zien we een oververtegenwoordiging van Belgische klanten.
 • We zien in deze groep opvallend weinig Beroepsorganisaties terug.

Van belang is te realiseren dat geautomatiseerde tests op het gebied van toegankelijkheid niet alle mogelijke issues op dit gebied constateren. Daar is handmatig onderzoek voor nodig. Ook belangrijk is te weten dat digitale toegankelijkheidsrichtlijnen zijn vastgelegd in een standaard. Deze is vastgelegd in de WCAG 2.1 richtlijnen. Voor (semi-)overheden is er een wettelijke verplichting om hieraan te voldoen.

Er lijkt hier minder relatie te zijn tussen de introductie van de website en de score op dit onderdeel. Gemiddeld zijn de beste 30% websites ongeveer 6 maanden nieuwer dan de minst presterende omgevingen. Dit verschil is kleiner dan we op de andere onderdelen zien.

2.3.     Praktische tips

Als het gaat om praktische tips, dan is er geen verschil in de score tussen desktop en mobiel. De onderzochte sites scoren hier ook behoorlijk goed. De score bedraagt gemiddeld 83,2. De minst presterende 30% van de sites hebben een score van 73,6 en de beste 30% 93,7.

We zien hier duidelijk terug dat nieuwere websites het vaak beter doen dan oudere. De websites die in de slechts presterende 30% zitten op dit onderdeel zijn allemaal lang geleden opgezet, gemiddeld ruim 6 jaar geleden. De best presterende websites zijn gemiddeld 2 jaar nieuwer. Ook zien we in deze groep een oververtegenwoordiging van Belgische sites.

2.4.     SEO

De vindbaarheid van de website is cruciaal voor elke ledenorganisatie. Het is daarom belangrijk dat de site geoptimaliseerd is voor de vindbaarheid in zoekmachines.

 • De gemiddelde score op dit gebied is met 87,5 punten prima voor elkaar.
 • Er is weinig verschil tussen de SEO score op mobiele platformen (87,9) en desktop omgevingen (87,1). De mobiele site doet het hier net iets beter.
 • De beste 30% van de sites scoren gemiddeld 94,6 punten.
 • De minst geoptimaliseerde 30% scoort gemiddeld 79,8 punten. De laagste waarde die we in zijn geheel tegenkwamen in ons onderzoek is 75, wat heel behoorlijk is.
 • Er is ook vrijwel geen verschil te zien in de ouderdom van de onderzochte sites.
 • De verdeling tussen Branche- en Beroepsorganisaties en Nederlandse en Belgische klanten is normaal te noemen.

2.5.     Overall score

Door te rekenen met de weegfactor zoals hierboven aangegeven, komt er ook een overall score uit. Hierin is duidelijk terug te zien dat de snelheid van de website hierin zwaar weegt.

 • Van de beste 30% van sites op dit onderdeel, behoort 60% ook bij de best presterende sites op het gebied van snelheid.
 • Bijzonder is wel dat bij de 30% minst presterende sites ook 10% van de snelste websites zit. Overigens bestaat ook 75% uit de traagste websites.
 • Dit geeft wel aan dat een overall score wel zwaar mee weegt, maar niet allesbepalend is voor de totale ranking. Essentieel is dat aan alle onderdelen aandacht wordt besteedt.
 • De gemiddelde overall score van de minst presterende websites staat op 70,6 en de beste websites kennen een score van gemiddeld 86,0.
 • De verdeling tussen Branche- en Beroepsorganisaties is normaal te noemen.
 • Wel zien we in de minst presterende 30% van de onderzochte sites een oververtegenwoordiging van Belgische klanten.

3.          Conclusies

Websites hebben periodiek onderhoud nodig. Het werk is niet klaar bij het introduceren van een nieuwe site. Om zaken als de performance van de omgeving, de toegankelijkheid ervan en het optimaliseren van de vindbaarheid van zoekmachines op orde te houden is constante aandacht noodzakelijk. Dit staat los van het CMS dat je gebruikt, waarbij een gebruiksvriendelijk CMS als Umbraco je werk wel eenvoudiger kan maken. Ook wordt daarin een aantal tools geboden dat je kan helpen de prestaties van je website goed te houden. Ons onderzoek liet ons vooral zien dan er werk aan de winkel is. En dat we bij een groot aantal omgevingen verbeteringen kunnen realiseren. Wanneer je website 5 jaar of ouder is, moet je overwegen om deze opnieuw op te zetten. Daarmee kun je een groot aantal zaken vanuit de basis beter aanpakken.

4.          Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over het bovenstaande, neem dan contact op met je klantmanager, consultant of bel ons rechtstreeks via 076-578 09 50. Mailen kan natuurlijk ook via info@Livits.nl.

Livits.nl gebruikt cookies voor anonieme analyse van websiteverkeer, zodat we de functionaliteit en effectiviteit van deze website kunnen verbeteren. Na toestemming gebruiken we deze om gepersonaliseerde content weer te geven. Bekijk onze privacy- en cookieverklaring.

Ok