Direct contact

Bijster 15
4817 HZ Breda
076 578 0950 | info@livits.nl

01
jul
Blogs
Klantcommitements

Waar staan we met de klantcommitments?

1 juli 2021

Begin van dit jaar hebben we een aantal klantcommitments aangekondigd: de harde afspraken waaraan jullie ons voor dit jaar kunnen houden op het gebied van communicatie, kwaliteit en product. Halverwege het jaar is het een goed moment om de balans op te maken: waar staan we met deze commitments?

Communicatie 

De volgende drie afspraken hebben we gemaakt op het gebied van communicatie: 

  • Verbeter de communicatie rondom verstoringen

Hiervoor hebben we de Livits Connect App uitgerold. Hiermee kunnen we direct in contact treden met klanten die op een bepaalde server zitten wanneer daar een storing op speelt. De functionaliteit hebben we, ik vind wel dat we dit nog wat beter in mogen zetten. Bijvoorbeeld tijdens het recente groot onderhoud, kunnen we hierin frequenter        communiceren. Ook merk ik dat nog niet alle klanten de Connect App hebben geactiveerd. Hier zit dus nog ruimte voor verbetering. 

  • Sessies rondom de Livits Roadmap

We gaan er hiervan minimaal twee organiseren. De eerste heeft ondertussen plaatsgevonden in april. De volgende gaan we in het najaar organiseren. Volgens mij vullen  we hier ook echt een behoeft mee in, zeker omdat we jullie laten meedenken en beslissen over wat er op de roadmap komt. 

  • Webinars over Livits functionaliteiten 

Hiervan gaan we er minimaal zes organiseren. Ook op dit gebied zijn we goed op weg, met webinars over Power BI, Anonimisering en de koppeling met Bundeling. De volgende drie gaan er zeker ook komen, na de zomervakantie. 

Kwaliteit 

Op het gebied van Kwaliteit hebben we ook drie commitments benoemd: 

  • We behalen onze ISO certificering

We zijn bezig met zowel de ISO 9001- (Kwaliteit) als 27001- (Informatiebeveiliging) certificering. Dit is een breed en veelomvattend traject, dat we dit jaar af willen ronden. We      zijn hier goed op weg, moeten ook nog behoorlijk wat werk verzetten om dit af te ronden. Certificering biedt jullie meer zekerheid op het gebied van kwaliteit en  informatieveiligheid. Daar zijn we continu mee bezig, elders in deze nieuwsbrief vinden jullie hier ook een voorbeeld van. 

  • Inzicht in het Livits Ecosysteem

Op dit gebied hebben we op onze nieuwe website  (livits.nl) een eerste stap gemaakt. Hier is eenvoudig terug te vinden met welke toepassingen we koppelen. Hier willen we echter wel vervolgstappen in zetten, waarmee we de belofte om dit grafisch inzichtelijk te maken invullen. 

  • Proactieve SLA-rapportages 

Op dit gebied staan we nog niet waar ik zou willen zijn. We sturen intern nadrukkelijk op openstaande meldingen. Deze zijn in vergelijking met begin van dit jaar aanzienlijk gedaald. De proactieve rapportages versturen we nog niet, daar werken we de tweede helft van dit jaar aan. 

Product

De basis van wat we doen is het leveren van Livits. Vandaar dat we hier vier commitments op hebben geformuleerd. 

  • Aandacht voor gebruikersvriendelijkheid

Elke release van Livits hebben we hier aandacht voor. Wanneer je de Livits Update volgt, die we elke release uitbrengen, dan lees je wat we hierin doen. Dit gaan we zeker ook de tweede helft van het jaar doorzetten. In één van de volgende nieuwsbrieven gaan we je hier meer over vertellen. 

  • Uitgebreide inlogmogelijkheden

Dit is voor ons een belangrijke stap in de modernisering van Livits. We zijn bijna zo ver dat we de vernieuwde Login portal klaar is voor productie. Intern hebben we deze al in      gebruik genomen, waardoor we bijvoorbeeld single-sign-on realiseren met Umbraco. In dit klantcommitment stellen we dat we vanaf Q3 dit willen uitrollen. Dat is nog steeds de planning. Stap 1 zal zijn dat we vernieuwde login-mogelijkheden beschikbaar maken voor de backoffice-gebruikers van Livits. Dat is de opmaat voor vernieuwde mogelijkheden voor bijvoorbeeld het Ledennet.  

  • Uitbreidingen API

Hierbij concentreren we ons op de API’s die we nu in productie hebben. Daarbij gaat het om de Mailchimp API, en zeker de koppeling met Bundeling. Deze API hebben we    sinds begin Q2 in productie en willen we ook naar het einde van het jaar verder uitbreiden. We kiezen er hierbij voor om op basis van klantbehoeftes prioriteit te bepalen bij  deze uitbreidingen. 

  • Implementeren Umbraco-projecten 

Met Livits.nl hebben we een eerste eigen Umbraco-project gerealiseerd. Zoals je hierboven kon lezen hebben we dat gedaan inclusief single-sign-on vanuit Livits. Ook bij  de  eerste klant staan we aan de vooravond van het live brengen van een Umbraco-website. We zijn onverminderd enthousiast over de mogelijkheden die we met Umbraco verkregen hebben. 

Hopelijk geeft jullie dit een beeld van waar we staan met onze klantcommitments. De rode draad is dat we blijvend investeren in communicatie, kwaliteit en het product. Deze investering willen we ook naar de toekomst doorzetten, waarbij we ook oog moeten hebben over de wijze waarop we dit financieren. Hier kom ik de komende maanden nog op terug. Heb je vragen over het bovenstaande, neem dan contact op met je klantmanager. Natuurlijk mag je mij hier ook rechtstreeks voor benaderen via 06-29526083 of Frank.vandeVinne@Livits.nl  

Livits.nl gebruikt cookies voor anonieme analyse van websiteverkeer, zodat we de functionaliteit en effectiviteit van deze website kunnen verbeteren. Na toestemming gebruiken we deze om gepersonaliseerde content weer te geven. Bekijk onze privacy- en cookieverklaring.

Ok