Direct contact

Bijster 15
4817 HZ Breda
076 578 0950 | info@livits.nl

27
jun

Serverproblematiek: Wat hebben we geleerd

27 juni 2022

Wat gaan we in de toekomst anders doen

Afgelopen april hebben we regelmatig last gehad van een instabiele Livits-omgeving. Veel van onze klantomgevingen werden hierdoor geraakt. Het probleem zat met een grote mate van waarschijnlijkheid niet in onze eigen software, maar in Azure (de cloud waarop Livits wordt gehost). Met een aantal klanten hebben we de problemen en hoe we hiermee zijn omgegaan besproken. Hieruit is een aantal lessen getrokken, op basis waarvan we in de toekomst zaken anders gaan doen.

Wat is er gebeurd?

Vanaf vrijdag 8 april tot en met vrijdag 22 april is een groot aantal klantomgevingen instabiel geweest. Dit had tot gevolg dat de Livits backend omgeving periodiek niet beschikbaar was. Ook de website van klanten die met het Livits CMS gemaakt is, was in zo’n geval niet beschikbaar. Het herstarten van de server loste het probleem op. Na een tijd ontstonden de problemen opnieuw. Na vrijdag 22 april zijn de problemen niet meer opgetreden en lijken ze definitief verholpen te zijn.

Wat hebben we gedaan?

We hebben met man en macht gewerkt aan het oplossen van de problemen. Vrij snel hebben we hiervoor het gehele team ingezet en alle andere zaken laten vallen. Daarbij hebben we ook nadrukkelijk aandacht gehad de communicatie naar jullie. Dit hebben we uitgevoerd in lijn met onze ISO processen, het calamiteitenplan.

We hebben met een hoge frequentie communicatie naar onze klanten gestuurd. Dit hebben we met name via de Livits Connect-app gedaan, waarbij we specifiek kunnen communiceren naar klanten op een bepaalde server. Hierdoor was deze op maat voor een specifieke groep klanten, maar wel generiek van aard. Veel klanten hebben aangegeven blij te zijn met de frequentie van communiceren.

Wat gaan we anders doen?

Naast dat klanten blij waren met de frequentie van communicatie, zijn er ook verbeterpunten aangedragen. Dit zit met name in persoonlijke aandacht. Iedereen begrijpt dat tijdens een dergelijke calamiteit persoonlijke communicatie lastig is. Een persoonlijk belletje naar alle klanten die getroffen zijn gaat wel veel helpen in het begrip dat iedereen heeft voor deze situatie. Dat gaan we een volgende keer dus anders doen, en gaan we ook aanpassen in ons calamiteitenplan.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over het bovenstaande, neem dan rechtstreeks contact met ons op. Dat kan via je klantmanager, via ons kantoor (076-578 09 50) of via de Livits Connect app.

Livits.nl gebruikt cookies voor anonieme analyse van websiteverkeer, zodat we de functionaliteit en effectiviteit van deze website kunnen verbeteren. Na toestemming gebruiken we deze om gepersonaliseerde content weer te geven. Bekijk onze privacy- en cookieverklaring.

Ok