Direct contact

Bijster 15
4817 HZ Breda
076 578 0950 | info@livits.nl

25
jan
Blogs
Klantcommitements

De klantcommitments voor 2021

25 januari 2021

Net als vorig jaar maken we ook in 2021 een aantal tastbare afspraken met onze klanten: onze klantcommitments. Deze hebben we weer onderverdeeld in afspraken op het gebied van communicatie, kwaliteit en product. Hieronder ga ik daar verder op in. We gaan er in 2021 voor onze klantfocus te vergroten. De commitments die jullie hieronder lezen geven hier mede invulling aan. 

Afgelopen december hebben we met de customerboard een brainstorm gehouden over de klantcommitments voor 2021. Op basis van deze input hebben we de commitments voor dit jaar vastgesteld. We zullen jullie periodiek op de hoogte houden van onze voortgang op de verschillende onderdelen. Dat doen we door onze nieuwsbrief en met de verschillende events die we gaan organiseren. 

Communicatie

De terugkoppeling die we kregen vanuit het klanttevredenheidsonderzoek is dat het gezien wordt dat we werken aan onze communicatie. Dat is mooi om terug te lezen. Communicatie is in mijn ogen altijd een onderwerp dat aandacht verdient. In het bijzonder gaan we in 2021 inzetten op de volgende zaken:

 • We verbeteren de communicatie rondom verstoringen middels de Livits Connect app
  Niets is zo vervelend dan wanneer iets niet werkt. Van belang is dat wanneer iets speelt, we jullie snel hiervan op de hoogte stellen. Dat gaan we doen via de Livits Connect App. Deze app, die we in samenwerking met Bundeling naar jullie hebben uitgerold, stelt ons in staat om fijnmazig en heel direct te communiceren. In geval van een verstoring kunnen we bijvoorbeeld een push-notificatie versturen naar de klanten die dit treft.
 • We organiseren minimaal twee sessies over de Livits Roadmap
  Inzicht op wat we op korte -en lange termijn gaan verbeteren in Livits is essentieel voor iedereen. Dat doen we via onze Livits Roadmap. Tenminste twee keer per jaar organiseren we hierover een online sessie, waarin we toelichting geven op de roadmap en feedback ontvangen.
 • We organiseren tenminste zes webinars over Livits-functionaliteiten
  Denk hierbij aan een toelichting op een nieuwe release met grote functionaliteitsverandering, een uitleg over een nieuwe module of een toelichting op functionaliteit die voor veel klanten onbekend is.

Kwaliteit

Ook in de kwaliteit van onze dienstverlening zetten we dit jaar een aantal stappen. Hierbij kunnen jullie ons houden aan de volgende afspraken:

 • In 2021 behalen we onze ISO 27001 en ISO 9001 certificering
  De gegevens die in Livits worden verwerkt zijn privacygevoelig. Ook op dit moment voldoen wij al aan de AVG wet- en regelgeving. We willen hier echter een volgende stap in zetten met deze certificering.
 • We zorgen vanaf Q2 voor permanent inzicht in het Livits partner-ecosysteem
  Een veel gehoorde vraag is: ‘met welke applicaties koppelen jullie nu?’ Dat is waar het hier over gaat. We willen – liefst op grafische wijze – inzichtelijk maken met welke toepassingen van derden we koppelingen hebben. Dit overzicht publiceren we en zullen we periodiek updaten.
 • We zorgen voor periodieke proactieve SLA-updates
  Naast dat we vanaf 2021 standaard de SLA-rapportages gaan versturen, gaan we jullie ook proactief op de hoogte houden van de status van binnengekomen meldingen.

Product

De ingeslagen weg, waarin we Livits geleidelijk moderniseren, houden we vast. Dat is ook terug te lezen in de commitments die we op dit gebied afgeven. Daarnaast houden we natuurlijk aandacht voor het bestaande Livits:

 • We maken werk van het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van Livits
  Hiervoor zijn een groot aantal suggesties gekomen. Denk aan het vereenvoudigen van contact registraties, het verbeteren van de detailpagina bedrijfsoverzicht, verdere verbeteringen doorvoeren in de user interface en het aanpakken van de zoekfunctie.
 • Vanaf Q3 zijn uitgebreidere inlogmogelijkheden op Livits beschikbaar
  Dit heeft betrekking op het ledennet voor jullie leden en het kunnen inloggen in de backoffice van Livits. We willen hier bijvoorbeeld gebruik gaan maken van de mogelijkheden die social media platformen hiervoor bieden.
 • We breiden de API mogelijkheden van Livits uit
  Daarbij bekijken we mogelijkheden als het realiseren van een twee-weg API. Hierbij leveren we niet alleen data aan vanuit Livits aan een externe applicatie, maar kan er ook informatie ontvangen worden. Ook zetten we in op het verder uitbreiden van bestaande API’s met andere toepassingen zoals deze al bij een aantal klanten worden ingezet.
 • We implementeren de eerste Umbraco-projecten binnen de Livits architectuur
  Hiervoor geldt dat dit tweeledig is. Enerzijds gaan we de eerste klantprojecten uitrollen met het Umbraco CMS. Anderzijds bekijken we ook hoe we Umbraco verder kunnen integreren binnen de Livits architectuur.

Het zijn een behoorlijk aantal voornemens, waarmee we ervan overtuigd zijn de volgende stap te zetten in de dienstverlening aan jullie.

Heb je vragen of opmerkingen over het bovenstaande, dan ben ik rechtstreeks te bereiken op 06-29526083, of via Frank.vandeVinne@CCIGroep.nl en natuurlijk ook via de Livits Connect app.

Livits.nl gebruikt cookies voor anonieme analyse van websiteverkeer, zodat we de functionaliteit en effectiviteit van deze website kunnen verbeteren. Na toestemming gebruiken we deze om gepersonaliseerde content weer te geven. Bekijk onze privacy- en cookieverklaring.

Ok