Direct contact

Bijster 15
4817 HZ Breda
076 578 0950 | info@livits.nl

Power BI
Data

Krijg inzicht in je leden via Power BI

Krijg inzicht in je leden via Power BI

Data en informatie lijken soms het zelfde. Dat is natuurlijk niet zo. Data wordt pas informatie als daar duiding aan gegeven wordt. Hoe vaak krijg je niet de vraag: ‘hoeveel leden hebben wij op dit moment?’? ‘En hoeveel waren dat er een jaar geleden?’ ‘Wat zijn de verwachte contributie-inkomsten?’, ‘is hierin een trend te ontdekken?’ Al deze data zit ergens in Livits. Het wordt informatie wanneer je dat er op een eenvoudige manier uit kunt halen en hier interpretatie aan kunt geven. En daar zetten we Power BI voor in.

De vraag

De behoefte aan managementinformatie bestaat al lang. Ledenorganisaties willen keuzes kunnen maken gebaseerd op de juiste stuur-informatie. We kregen regelmatig de vraag om hiervoor specifieke rapporten te ontwikkelen. Dat kan prima, wanneer een rapportage een terugkerend karakter kent en altijd het zelfde format heeft.
De vraag om rapporten met meer flexibiliteit, zelf samen te stellen door een gebruiker en bijvoorbeeld automatisch periodiek toegestuurd konden we niet goed invullen. Deze behoefte leefde ook bij VKW Limburg, één van onze klanten in België.

De oplossing

We hebben een standaard Power BI-module ontwikkeld op Livits. Deze module maakt het mogelijk de belangrijkste gegevens in Livits met behulp van Power BI te ontsluiten. De operationele data in Livits wordt hiervoor elke nacht overgezet naar een omgeving in PowerBi.com. In de omgeving is een aantal standaardrapporten aanwezig, dat direct gebruikt kan worden. In 2020 hebben we hiermee een pilot uitgevoerd bij VKW Limburg, die met goed gevolg afgerond is. De tool maakt het mogelijk rapporten geautomatiseerd periodiek te versturen, of bijvoorbeeld een rapport toegestuurd te krijgen wanneer een bepaalde drempelwaarde wordt overschreden.

De voordelen

Met deze oplossing geven we concreet invulling aan de pijler “We geven je inzicht” waarop onze visie gebaseerd is. De combinatie met Power BI zorgt ervoor dat we vanuit de data in Livits direct inzicht verschaffen in waar je organisatie staat. Hierbij kan je er ook voor zorgen dat je alleen wanneer dat nodig is wordt geattendeerd op relevante informatie. Daarnaast bespaart de oplossing je tijd. Naast dat je standaard rapporten hebt, ben je ook zelf in staat eenvoudig en laagdrempelig rapporten samen te stellen.

Klantcase VKW Limburg

Samen met VKW Limburg zijn we in april 2020 gestart met een pilot Power BI. De implementatie start altijd met het technisch inrichten van het systeem. Dit deel is met goed gevolg afgerond. Na de technische inrichting zijn de standaard Power BI dashboards die we hebben ontwikkeld beschikbaar gemaakt voor VKW. In de pilot hebben we ons geconcentreerd op het finetunen van de standaard rapporten. De ervaringen met Power BI vanuit VKW zijn positief. De Power BI module stelt hen in staat om eenvoudig inzichtelijk te maken welke leden hebben deelgenomen aan welke activiteiten. De rapporten zijn interactief, er kunnen dus filters aan- en uitgezet worden waarmee de gewenste informatie wordt getoond.

VKW Limburg is een ongebonden werkgeversorganisatie in Belgisch Limburg. Ruim 2100 eindebeslissers van bedrijven voelen zich al jaren thuis bij de organisatie die al 80 jaar bestaat. Elke Buelens, manager ledenrelaties bij VKW, wilde al langer aan de slag met betere data-analyse. Elke zegt hierover:

“ONS DOEL IS MEER KENNIS TE HALEN UIT DE VELE GEGEVENS DIE WE IN LIVITS TER BESCHIKKING HEBBEN. OP DIE MANIER WILLEN WE ONZE LEDEN NOG BETER KUNNEN DIENEN EN ONS AANBOD NOG BETER AFSTEMMEN OP DE NODEN VAN ONZE LEDEN. ZEKER IN DEZE TIJD IS DAT VAN GROOT BELANG.”

Livits.nl gebruikt cookies voor anonieme analyse van websiteverkeer, zodat we de functionaliteit en effectiviteit van deze website kunnen verbeteren. Na toestemming gebruiken we deze om gepersonaliseerde content weer te geven. Bekijk onze privacy- en cookieverklaring.

Ok